Bereik in de Wijk

De ambulante afdeling, Bereik in de Wijk, helpt jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen in de regio Den Haag om zo mogelijk zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. De kracht van het team is dat de medewerkers bij de mensen thuis komen. Ze kennen de wijk en de voorzieningen. De medewerkers hebben kennis over veel zaken zoals huisvesting, zorg, psychiatrie, eenzaamheid, verslavingen of schulden. Bereik in de Wijk werkt samen met andere organisaties om snel kennis in hulp en te kunnen zetten.

Binnen BidW zijn verschillende expertteams werkzaam. Op die manier werken kleine teams rondom een expertise samen:

Beschermd Zelfstandig Wonen
is voor mensen die behoefte hebben aan bescherming en ondersteuning bij het leren zelfstandig wonen na een periode van dakloosheid en/of langdurende opvang, waarbij zij een woning huren van de KesslerPerspektief of woningbouwvereniging. Er zijn vier locaties met in totaal 23 plekken. Eén locatie is specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Begeleid Zelfstandig Wonen is voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het zelfstandig wonen en het aanleren van (woon)vaardigheden. Het betreft sociaal kwetsbare cliënten die weer zelfstandig zijn gaan wonen, waarbij zij een kamer huren van de KesslerPerspektief of woningbouwvereniging. Er zijn er drie locaties met in totaal 34 plekken.

Ambulante begeleiding (wijkgericht) is begeleiding in de thuissituatie van de cliënt gericht op het vergroten en/of stabiliseren van de zelfredzaamheid. Het betreft kwetsbare cliënten/gezinnen, waarbij sprake is van problematiek op verschillende leefgebieden en/of (dreigende) daklozen/of thuisloosheid, of het betreft cliënten/gezinnen die na een periode van kortdurende opvang weer zelfstandig zijn gaan wonen.

Forensische Zorg is voor mensen die onder toezicht van Reclassering staan of momenteel een straf uitzitten en binnenkort vrijkomen. Vanuit dit expertteam is bij cliënten specifiek oog voor het verleden van delicten en richt de begeleiding zich onder andere op het verkleinen van het risico op recidive.

Start schuldhulp biedt administratieve en financieel-technische hulp aan cliënten. De inkomsten, uitgaven en schulden worden in kaart gebracht om te komen tot een gerichte doorverwijzing.